top of page
MOKSLINIAI STRAIPSNIAI RECENZUOJAMUOSE MOKSLO LEIDINIUOSE:

Gabrėnas, A. Of tradition and imitation: Controversy in contemporary Lithuanian wooden architecture / Arnoldas Gabrėnas // Lituanus : the Lithuanian quartely. Chicago : Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. Vol. 60, no. 2 (2014), p. 42-61;
 
 
 
 
Gabrėnas, A.  Inovatyvus medienos taikymas šiuolaikinėje architektūroje / Innovative use of wood in contemporary architecture, Journal of architecture and urbanism 36(2): 119–133. ISSN 2029-7955;
Gabrėnas, A. Medinės architektūros tradicija – Lietuvos ir Suomijos patirties paralelės / Tradition of wooden architecture –  parallels between Lithuanian and Finnish exeption, Mokslas - Lietuvos ateitis / Science - future of Lithuania. Vilnius: Technika, 2011, 3, p. 77-85. ISSN 2029-2341 print / ISSN 2029-2252 online;
Gabrėnas, A. Durys architektūroje / Doors in architecture, Urbanistika ir Architektūra / Town planning and architecture, Vilnius: Technika, 2009, 33 (3), p.  195-196. ISSN 1392-1630 print / ISSN 1684-3537 online;
Gabrėnas, A. Naujoji architektūra ir medis – tendencijos aktualizuoti tradiciją / New Lithuanian architecture and wood - trends to update tradition, Urbanistika ir Architektūra / Town planning and architecture.​ Vilnius: Technika,    2009, 33 (priedas) , p. 337-350. ISSN 1392-1630 print / ISSN 1684-3537 online;
Gabrėnas, A. Kai kurie medinės architektūros aspektai sovietmečio Lietuvoje / Some aspects of wood use in the architecture of Lithuania in the Soviet period, Mokslas - Lietuvos ateitis / Science - future of Lithuania. Vilnius: Technika, 2009, t. 1, Nr. 2 , p. 64-69. ISSN 2029-2341 print / 2029-2252 online.
SVARBESNI STRAIPSNIAI SPECIALIZUOTUOSE PROFESINIUOSE LEIDINIUOSE:
 
Gabrėnas, A. Medis šiuolaikinėje architektūroje: funkcinis aspektas, Structum 2015/liepa, p. 20-26;
 
 
 
 
 
Gabrėnas, A.  Medis šiuolaikinėje architektūroje: meninis aspektas, Structum 2015/birželis, p. 30-36;
 
 
 
 
 
Gabrėnas, A. Atidžiau žvelgiant į Druskininkų medinę architektūrą / Drawing bigger attention to the Druskininkai wooden architecture, Archiforma 2012 / 1-2 (50): 92-99;
 
 
 
Gabrėnas, A. BMS Megapolis / BMS Megapolis, Vilnius, Archiforma 2003/2, p. 72-73;
Gabrėnas, A. Mano Panevėžys / My Panevėžys, Archiforma 2002/4, p. 66-68;
Gabrėnas, A. Architektai stebi studentus / Architects watching the students, Archiforma 2001/3, p. 57-59.
 
 
PROFESINIAI STRAIPSNIAI KITUOSE LEIDINIUOSE
 
Gabrėnas, A. Kitokio miesto beieškant: medinė architektūra Panevėžyje, Senvagė 2014 / 1 (6): 84-89.
bottom of page